Tlačová konferencia spoločnosti MIRAFILM k projektu KULTÚRNE DEDIČSTVO

21.04.2017

Projekt Kultúrne dedičstvo pripravil 21 filmov a seriál fotografií o historických pamiatkach rekonštruovaných z Grantov EHP na Slovensku.

Cieľom projektu je prezentovať krásu historických obnovených pamiatok na Slovensku aj v zahraničí, prostredníctvom filmov a výstav zachytiť nielen objekt, ale aj jeho súčasný kontext vrátane umeleckých a kultúrnych aktivít v jeho bezprostrednom okolí.

Rosenfeldov palác je jedna z pamiatok, ktoré boli rekonštruované za pomoci Grantu EHP a bol súčasťou projektu, a aj preto sa tu 21. apríla 2017 o 11.00 hod. konala záverečná tlačová konferencia k projektu KULTÚRNE DEDIČSTVO.

Na tlačovej konferencii boli zverejnené výsledky a zhodnotil sa priebeh projektu a premiérovo bola odpremietaná celá séria 21 krátkych filmov. Súčasťou tlačovej konferencie bola výstava fotografií obnovených historických pamiatok.

Viac o projekte, filmy a fotografie nájdete na stránke projektu – http://www.culturalheritage.sk/

 

Foto: Marek Jančúch