TO SME MY 2023 / Výber maturitných prác SŠUP

23.05.2023 - 01.06.2023

Každoročne sa verejnosti snažíme predstaviť tie najlepšie záverečné práce, ktoré realizovali žiaci a žiačky
v študijných odboroch Grafického a priestorového, Grafického, Reklamného a Interiérového dizajnu, pod odborným vedením svojich pedagógov.
Tieto dizajnérske maturitné práce,  inštalované na prízemí Rosenfeldovho paláca, sú výsledkom špecifického zadania pre každý odbor.
Na poschodí výstavu absolventov doplní žiacka tvorba z ateliéru kresby.
Hodiny kresby, ako základ vizuálnej kreativity a dizajnu, majú žiaci počas celého štúdia, preto tu ponúkame výber kresieb, malieb a sôch,
ktoré vznikali v tomto školskom roku v jednotlivých ročníkoch.

Mgr. Darina Arce

 

Sprístupnenie výstavy: 23. mája 2023

Výstava trvá do: 1. júna 2023

Foto: Anna Kováčová / Rosenfeldov palác