Faktické využitie faktov

04.10.2017 o 17:00

Tvorivá dielňa v rámci 14. ročníka Žilinského literárneho festivalu 2017 pod vedením novinára Mira Jaroša.
Pre deti aj dospelých od 10 rokov. Maximálne 12 účastníkov.

Na dielňu je potrebné sa vopred prihlásiť na tel. čísle 0905 526 289 alebo e-mailom simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk.

Vstup zdarma.

 

Foto: Marek Jančúch