Manuál reklamy – MPR Žilina

22.06.2020 / 16:00

Žilina má od 1. 9. 2019 platný Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina. Hlavným cieľom manuálu je pomôcť vlastníkom, správcom, resp. nájomcom objektov a priestorov v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina pri realizácii budúcej reklamy. Okrem iného ponúka inšpirácie, poukazuje na vhodné i nevhodné príklady z praxe a zároveň približuje celý proces povoľovania zo strany dotknutých inštitúcií.

V prípade, že sa chcete o tomto odborno-metodickom dokumente dozvedieť viac informácií, máte konkrétne otázky ku svojej reklame na fasáde alebo Vás len zaujíma náš verejný priestor, všetci ste srdečne pozvaní na workshop.

MANUÁL PRIBLÍŽIA:
Lucia Streďanská / autorka
Martina Magová / Krajský pamiatkový úrad Žilina, spoluautorka
Peter Dlhoploček / profigrafik.sk, grafická konzultácia

KOMU JE WORKSHOP URČENÝ?
– majiteľom budov v MPR,
– nájomcom, teda investorom, ktorí zadávajú požiadavky na osadenie novej reklamy,
– dizajnérom – grafikom návrhu reklamy,
– jej samotným realizátorom (najčastejšie reklamná agentúra),
– tým, ktorí ju povoľujú
– všetkým aktérom, ktorí aktívne využívajú reklamu a akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú vizuálnu podobu Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina a s ňou súvisiaci verejný priestor.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta mailom: info@rosenfeldovpalac.sk

Vstupné zadarmo.

PARTNERI:
Mesto Žilina, Krajský pamiatkový úrad, OOCR Malá Fatra, Rosenfeldov palác

MANUÁL STIAHNETE TU:
http://www.zilina.sk/docs/download/manual_reklamy_mestskej_pamiatkovej_rezervacie_zilina.pdf
Skrátená verzia vo forme brožúry je v tlačenej podobe prístupná na Mestskom úrade v Žiline, ako aj na Krajskom pamiatkovom úrade v Žiline.

Foto: Marek Jančúch