Bábková Žilina – živý festival

17.05.2017 o 15:00

Tvorivá dielňa poľského bábkara Adama Walneho pre deti od 7 do 14 rokov zameraná na prácu s materiálom, animáciu bábky či objektu.

 

Foto: Marek Jančúch