Bábková Žilina – živý festival

17.05.2017 o 15:00

Tvorivá dielňa poľského bábkara Adama Walneho pre deti od 7 do 14 rokov zameraná na prácu s materiálom, animáciu bábky či objektu. Uskutoční sa v stredu 17.5. 2017 od 15:00 do 17:00. Vstup zdarma, max. počet účastníkov – 20 detí.

Deti je možné prihlásiť do 12. 5. 2017. Email: gabcikova.bdza@gmail.com, tel.:041/5620315.

 

Foto: Marek Jančúch