TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI: Cestovateľské výpravy Irmy Stern / Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4

16.07.2024 / 14:00

Irma Stern bola juhoafrickou maliarkou, sochárkou a cestovateľkou. Jej cesty naprieč Afrikou, ktoré podnikala sama bez spoločnosti niekoho iného ovplyvnili jej tvorbu, v ktorej sa miešajú vplyvy impresionizmu a expresionizmu.

Keďže v maliarskej tvorbe Irmy Stern badať prvky post impresionizmu a expresionizmu, v tvorivej dielni sa budeme s účastníkmi venovať tvorbe klasických zátiší technikou kresby suchým pastelom. Záhrada Rosenfeldovho paláca ponúka pestrú škálu rôznorodých zákutí, ktoré si deti budú môcť vybrať a následne nakresliť.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 nadväzuje na úspešné tri ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu. Na tomto ročníku si predstavíme umelkyne Fridu Kahlo, Georgiu O’ Keeffe , Irmu Stern a Hilmu Af Klint. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (milan.hrbek@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692).
Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Tešíme sa na Vás!

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfledov palác