TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI: Kvety zblízka Georgie O’ Keeffe / Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4

10.07.2024 / 14:00

Georgia O´Keeffe bola americká modernistická maliarka. Odborníkmi je nazývaná aj ako matka amerického modernizmu. Časť jej rozsiahleho portfólia tvoria maľby kvetín, ktoré znázorňovali jej predstavu o jednoduchom a zmysluplnom živote. Na väčšine jej plátien sa objavuje jeden gigantický kvet, ktorého obrovské okvetné lístky sa vlnia a tvoria úžasný vzor farby, odtieňa a línie. S touto témou budeme pracovať aj v rámci tvorivých dielní pre deti.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 nadväzuje na úspešné tri ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu. Na tomto ročníku si predstavíme umelkyne Fridu Kahlo, Georgiu O’ Keeffe , Irmu Stern a Hilmu Af Klint. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (milan.hrbek@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692).
Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Tešíme sa na Vás!

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfledov palác