Tvorivá dielňa: Vianočná pohľadnica

dátum: 07.12.2017
čas: 12/04/2017 14:30

Tvorivá dielňa pre deti od 5 do 14 rokov pod vedením Blanky Rolinčinovej – Husárovej (LaBlanche blog) venovaná výrobe vianočnej pohľadnice, ktorou môžete potešiť svoju rodinu či blízkych.

Kapacita max. 14 detí. Viac informácií a prihlásenie: simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk