Vianočná pohľadnica

07.12.2017 o 14:30

Tvorivá dielňa pre deti od 5 do 14 rokov pod vedením Blanky Rolinčinovej – Husárovej (LaBlanche blog) venovaná výrobe vianočnej pohľadnice, ktorou môžete potešiť svoju rodinu či blízkych.