Výroba knižnej väzby

19.03.2019 / 16:00

KAPACITA NAPLNENÁ!

Väzba je nevyhnutnou ochrannou časťou knižného celku a dotvára jeho podobu. Knižný obal jednak knihu chráni pred poškodením a jednak z jednotlivých listov vytvára pevný celok, príp. ju tiež zdobí.
Príďte si vyrobiť a vyzdobiť svoju vlastnú knižnú väzbu.