Uvedenie knihy Stratená Žilina II.

13.06.2019 / 17:00

Na prezentácií bude predstavená nová kniha o stratených reáliách mesta, ktorá voľne pokračuje a nadväzuje na predošlý diel Stratená Žilina I.
Uvedenie knižnej publikácie o Žiline a beseda s jej autormi.
Peter Štanský, Jozef Feiler a Patrik Groma.

 

Foto: Marek Jančúch