Uvedenie súboru kaziet Novoročných pozdravov A. Barčíka

17.11.2022

17. novembra sa v Rosenfeldovom paláci v Žiline stretli umelci, priatelia a rodina významného slovenského výtvarníka, maliara Andreja Barčíka. Zoznámili sa s vydaním výnimočných kópií Novoročných pozdravov, ktoré A. Barčík posielal priateľom v rokoch 1973 – 2004.
Sú to menšie formáty naplnené veľkými témami, komentármi, vtipom, politickou satirou, iróniou,
ale aj láskavou múdrosťou a pokorou. Štyridsať tlačených P.F. je uložených v špeciálnej kazete. Vyrobených bolo iba 30 súborov, ktoré sú po rade očíslované.
Vznikol tak unikátny, zberateľsky zaujímavý artefakt s charakteristikou autorskej knihy.
Knihu zostavil a texty k nej napísal Bobeš Bachratý, výtvarný teoretik, ktorý pred troma rokmi prišiel s jej predstavou. Pavel Choma je vydavateľ a výtvarník, ktorý zabezpečil grafický dizajn a realizáciu celého projektu. Na výrobe spolupracovali remeselníci so skúsenosťami v tvorbe kníh, použili sa moderné digitálne technológie.
Súčasťou stretnutia bol príhovor autora textu, ktorý priblížil život Andreja Barčíka, v súvislosti so skupinou Mikuláša Galandu a výtvarného života v Žiline. Dizajnér podrobne vysvetlil detaily realizácie. Stretnutie významne prispelo k témam, obsahu a hodnotám v rámci programu činností Rosenfeldovho paláca a výtvarného diania nielen v našom meste.

 

Foto: Rosenfeldov palác