Dušan Kállay a študenti 1990 -2018

31.05.2018 – 06.07.2018

Dušan Kállay a študenti 1990 – 2018
(výstava Ateliéru voľnej grafiky a knižnej ilustrácie VŠVU)

Výstava predstavila prácu študentov a absolventov Ateliéru voľnej grafiky a ilustrácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Prezentácie diel študentov vysokých škôl boli súčasťou výstavného programu Rosenfeldovho paláca. V našej snahe bolo priblížiť profil ateliéru, ktorý od roku 1990 vedie prof. Dušan Kállay, akad. mal. Oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prichádza s novými impulzmi a poskytuje pohľad na tendencie súčasnej ilustrácie v tvorbe mladej generácie výtvarníkov.
Výstava vznikala v spolupráci s odbornými asistentmi Mgr. art. Kristínou Hečkovou a doc. Mgr. art. Ľuboslavom Paľom, ArtD., ktorí sa pedagogicky podieľajú na chode katedry. Predstavený bol výber študentských projektov – semestrálnych, bakalárskych a diplomových prác, ktoré vznikli v časovom horizonte uplynulých rokov.
Medzi vystavujúcimi autormi boli zastúpení súčasní študenti, čerství magistri, ako aj starší absolventi. Súčasťou výstavy boli tri maľby prof. Dušana Kállaya z cyklu Anonymy z Pompejí, ktoré vznikli ako reakcia na návštevu tohto antického mesta. Výstavu doplnili aj študentské autorské knihy, animované filmy a video-prezentácia ateliéru.

Trvanie výstavy: 31. máj – 6. júl 2018

 

Foto: Marek Jančúch