FAJN ART 1 & 2

FAJN ART 1
Výstava „FAJN ART 1“ v Rosenfeldovom paláci predstavuje tvorbu študentov katedry grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Jej cieľom je odprezentovať výber z aktuálnej tvorby, ako aj ponúknuť prierez tvorby študentov počas viac ako dvadsaťročnej histórie katedry. Zúčastňujú sa jej zástupcovia prípravného ateliéru, hlavných ateliérov, ale aj parciálnych predmetov ako kresba a grafický dizajn. Súčasťou výstavy je aj mladý projekt Game Design Club zameraný na tvorbu počítačových hier. Keďže tvorba na katedre grafiky prechádza prirodzeným vývojom, výstava je tiež akousi ukážkou heterogénnych umeleckých programov jednotlivých ateliérov.
Kurátor výstavy: Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
Termín: 8. november – 23. november 2018

FAJN ART 2
Výstava pedagógov katedry grafiky: Igor Benca, Boris Jirků, Patrik Ševčík, Martin Derner, Peter Valiska-Timečko, Róbert Makar a Filip Jurkovič.
Výstava nadväzuje na koncept výstavy „FAJN ART 1“. Prezentuje výber diel z aktuálnej tvorby umelcov pedagogicky pôsobiacich na Katedre grafiky FVU AU v BB. Zámerom je odprezentovať rôznorodý prístup v tvorbe naprieč viacerými generáciami autorov.
Kurátor výstavy: doc. Igor Benca, akad. mal.
Termín: 27. november – 14. december 2018

Pozývame Vás na vernisáž 8. novembra 2018 o 17:30 hod.

 

Foto: Marek Jančúch