Identita mesta Žilina / Dušan Mellner

30.06.2022 / 17:30

FotoVýstava pojednáva o identite a obraze mesta Žilina a jeho premeny v čase.
Ukazuje jeho „farebnosť“ a vrstvy vytvárajúce neopakovateľnú atmosféru v architektúre a urbanizme. Toto časové vrstvenie mesta prelínajúce sa s osudmi ľudí vytvára obraz, ktorý je súčasťou našej osobnosti.
Výstava ukazuje jednotlivé prelomové obdobia, ktoré boli významne v jeho histórii a taktiež významné pre rozvoj moderného mesta.
Od dobových fotografií námestia, ulíc alebo zakutí až po jednotlivé významné objekty.
Poodhaľuje aj neznáme časti histórie mesta.

Dušan Mellner

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 17.15 hod.).

Vernisáž výstavy: 30. júna 2022 o 17:30 hod.
Výstava trvá od 30. júna 2022 do 29. júla 2022.

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác