Jan Rajlich – Plagáty

17.09.2020 / 17:30

JAN RAJLICH ml. – Plagáty

Doc. Jan Rajlich ml. (1950, Vyškov, ČR, syn J. Rajlicha st., zakladateľa bienále grafiky v Brne) je predsedom Združenia bienále Brno, editor jeho spravodaja, člen porôt výstav plagátu vo svete, pedagóg a publicista. Tvorí najma v oblasti grafického dizajnu. Získal viacero cien, naposledy za plagát Yes/No (2018) v Lipsku. Jeho tvorba býva vystavená na takmer všetkých medzinárodných výstavách plagátov a je súčasťou významných zbierok. Tridsaťkrát vystavoval samostatne.

Výstava Jan Rajlich ml. – Plagáty v Rosenfeldovom paláci je sprievodným podujatím 15. medzinárodného trienále Ekoplagát ´2020 v Žiline. J. R. ml. pracoval ako člen jeho súťažných porột.
Kolekcia J. R. ml. obsahuje divadelné, športové a výstavné plagáty. Najrozsiahlejšiu časť tvoria voľné autorské plagáty. Sú osobité v domácom i v medzinárodnom kontexte. Prejavuje sa v nich jeho vzťah k obrazu i slovu. Majú štyri základné prvky – ručne písané autorské texty, drobnopisné kresby, obrazové symboly a autorské písmo. Prevrstvuje ich, prepája navzájom a vytvára z nich bohatý obsahový, výtvarný a výrazový celok.

Kurátor výstavy Mgr. Dana Doricová
Vernisáž: 17. septembra 2020 o 17.30

17. september 2020 – 30. október 2020

Naďalej je potrebné dodržiavať zvýšené hygienické štandardy, nutné rúško na tvári, dezinfekcia rúk – dezinfekčným zariadením v RP, dodržiavať soc. odstup. Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás.

Foto: Marek Jančúch