Krehkosť karyatídy / Lucia Tallová

12.10.2023 / 17:30

Samostatná výstava Lucie Tallovej premieta v totálnej site-specific inštalácii do priestorov Rosenfeldovho paláca obrazy ženy ako krehkej karyatídy.
Karyatídy ako sochárske prvky architektúry slúžili ako piliere antických stavieb.
Zvyčajne sa zobrazovali ako stojace figúry a polfigúry, ktoré na svojich hlavách alebo ramenách akoby niesli váhu celej stavby.
Karyatída je dnes univerzálnou metaforou ženy, ktorá sa cíti zaťažená alebo unavená očakávaniami, ktoré na ňu kladie spoločnosť, rodina, vzťahy a zložitosť súčasného života.
Tallovej séria Unstable Monuments je poctou ženám ako karyatídam, nesúcim na svojich pleciach niekedy príliš náročnú váhu zodpovednosti za chod nestáleho, meniaceho sa sveta.

Vernisáž: 12. októbra 2023 o 17:30 hod.

Trvanie výstavy: 12. október 2023 – 16. február 2024

Kurátorka výstavy: Lucia Gregorová Stach

Foto: Rosenfeldov palác