Mojmír Vlkolaček / Potulky svetom

03.08.2018 – 07.09.2018

Vernisáž „Mojmír Vlkolaček / Potulky svetom“ sa uskutočnila 15. 08. 2018 o 16.00 hod. v Rosenfeldovom paláci.

Mojmír Vlkolaček sa narodil v roku 1915 v Uničovicích na Morave.
Zomrel v roku 2007 v Žiline.

Študoval kreslenie na Vysokom učení technickom v Prahe a zároveň zemepis na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
Štúdium dokončil na Štátnej umeleckej akadémii v Záhrebe, na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity a na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v rokoch 1939-1941.
V roku 1947 ešte študoval na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave.
Nastúpil na učiteľské povolanie vo viacerých miestach na Slovensku.
Od roku 1945 pôsobil v Žiline.
Bol autorom množstva článkov o starej Žiline.
Napísal svoje spomienky na žilinskú reálku, kde maturoval a učil.
Písal o svojom pobyte v gréckych kláštoroch, ktoré stvárnil na škiciach a kresbách.
Tiež publikoval svoje výskumy, kresby z ciest v Španielsku a iných krajinách.
Známy je jeho výskum v Kostole sv. Štefana kráľa.
Zverejňovaný bol v Žilinskom večerníku v rokoch 1994 až 2002.

Osobnostné predpoklady a vzdelanie určovali jeho učiteľskú a výtvarnú cestu.
Vychovával množstvo detí a mladých ľudí k láske k umeniu.
V Rosenfeldovom paláci predstavujeme časť jeho tvorby ktorá vznikla na jeho potulkách svetom.
Skúmal, vzdelával sa v histórii a kreslil…

 

Foto: Marek Jančúch