Vlado Bača – Tvary a premeny – autorská výstava fotografických súborov

10.03.2022 / 17:30

Vlado Bača – Tvary a premeny – autorská výstava fotografických súborov
Z intímneho denníka. Tvary krajiny. Modifikovaná krajina.

 

Kurátor výstavy: Marián Pauer

Z intímneho denníka
Je to hold kráse, stelesnenej ženou.
Ženou, o ktorej v jednej svojej piesni slávny ex Beatle John Lennon spieval:
„Žena, ja viem, že budeš rozumieť malému dieťaťu v duši muža, prosím, pamätaj si, že môj život je v tvojich rukách.
Tak ma drž blízko pri tvojom srdci, hoci ani vzdialenosť nás nemusí rozdeliť. Napokon, všetko je to napísané vo hviezdach.
Žena, dovoľ mi vyjadriť, že som ti nikdy nechcel spôsobiť žiaľ alebo bolesť a tak mi dovoľ opakovať znovu a znovu – I love you, now and forever“.
Milujem ťa teraz a navždy.
Som presvedčený, že práve to chcel povedať Vlado Bača svojím intímnym denníkom. A ja mu verím.
Výňatok z príhovoru kurátora Mariána Pauera na vernisáži výstavy Vlado Bača: Z intímneho denníka v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne 10. 11. 2011.

Tvary krajiny
Piesočné duny vo White Sands alebo Death Valley vytvárajú nepredvídateľné línie tvarov striedaním svetla a tieňa.
Človek si tu môže uvedomiť vlastnú existenciu. Sám je ako zrnko piesku.
Dostavuje sa pocit slobody a voľnosti.
Otvárajú sa predstavy o úchvatnej krajine the West.
Pri vôni rannej kávy zatváram oči.
Zrazu vidím svoj intímny okolitý svet v mnohých odtieňoch šedej farby.
Mnohofarebnosť sa vytratila, ktorá by moje vnímanie viac – menej vyrušovala.
Nahradili ju len čisté línie tvarov a kompozície krajinných prvkov.
Počujem hukot príboja oceánu a vietor preháňajúci sa po piesočných dunách.
Niekde v diaľke prichádza letná búrka.
Vlado Bača

Modifikovaná krajina
Modifikovaná krajina a ľudský blahobyt idú spolu ruka v ruke… Krajina sa nám mení pred očami a výsledkom sú potreby súčasnej spoločnosti.
Zem nikoho upriamuje pozornosť na fenomén zástavby poľnohospodárskej pôdy.
Projekt Modifikovaná krajina nemá za úlohu vystupovať proti tomuto fenoménu, ide len o objektívne zobrazenie situácie pričom divák by si mal klásť otázku, či je tento spôsob rozširovania najvhodnejší za každej situácie.
Zvolil som si spôsob realizácie formou klasickej čierno – bielej fotografie ale aj svojim spôsobom zvláštnym fotografickým materiálom – filmom citlivým na infračervené svetlo, ktorý má odlišné vlastnosti od klasického čierno – bieleho filmu.
Takto vznikla ucelená kolekcia monochromatických fotografií bez ovplyvňovania diváka svojou farebnosťou.
Vlado Bača

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác