KNIHA AKO OBJEKT

10.03.2017 – 12.05.2017

Výstava knižných objektov autorov zo Slovenska a Čiech predstavila výsledky koncepcie nazerania na knihu – objekt, ako na skomprimovaný myšlienkový odkaz. Ten zároveň slúži ako základný výtvarný stavebný materiál pre konštrukciu objektov.
S takouto koncepciou sa môžeme stretnúť vo výtvarných stratégiach troch umeleckých vysokých škôl – katedry grafiky a iných médií VŠVU v Bratislave, katedry grafiky AU v Banskej Bystrici a Fakulty umenia Ostravskej univerzity – katedra grafiky.
Igor Benca, Iva Krupicová, Zbyněk Janáček, Patrik Ševčík, Marek Sibinský, Róbert Makar

Vstup je zdarma.

 

Foto: Marek Jančúch

Foto: Róbert Makar