Výstava / Koncert: ZUŠ L. Árvaya

30.05.2018 o 17:00

17,00 hod – Otvorenie výstavy žiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline

17,30 hod. – Koncert žiakov Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya v Žiline

Výstava prezentuje záverečné práce žiakov výtvarného odboru. Na výstave sa predstavia absolventi základnej časti štúdia. Žiaci pod vedením pedagógov výtvarného odboru, vytvorili plošné i priestorové diela. Na základe skúseností s rôznorodými výtvarnými technikami si absolvent, za asistencie pedagóga, zvolil najvhodnejšie výtvarné spracovanie konkrétnej témy. Výstava ponúka pestrú paletu prác (kresebné, maliarske, grafické, kombinované techniky, ale aj priestorové objekty, či textilný dizajn).

Na koncerte sa predstavia najlepší žiaci hudobného oddelenia, z ktorých mnohí každoročne úspešne reprezentujú ZUŠ L. Árvaya v Žiline na súťažných a iných kultúrnych podujatiach. Predstavený bude pestrý repertoár charakterizujúci záber výučby interpretačného umenia na rôzne hudobné nástroje či už strunové, sláčikové, klávesové i dychové, ako aj na interpretáciu spevu. Účinkujúci v rôznych vekových kategóriách predvedú svoje schopnosti hudobného prejavu, ktoré sú výsledkom skĺbenia talentu, schopností, vôle, tréningu a odborného vedenia pedagógov ZUŠ
L. Árvaya.

 

Foto: Marek Jančúch