TYPOGRAFIA A DIZAJN PÍSMA NA SLOVENSKU. ZAČALO SA TO CYRILOM A METODOM.

16.01.2017 – 10.03.2017

Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom  a Metodom

Prvá časť/ Písmo a typografia na Slovensku v 20.storočí

Autor koncepcie a kurátor výstavy/Ľubomír Longauer

Výstava predstavuje  výber z grafických prác a informuje o tvorbe 63 autorov pôsobiacich v oblasti grafiky, úžitkovej grafiky a grafického dizajnu v 20. storočí na Slovensku.

 

Organizátori/

Katedra vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave

Sprievodné podujatia/

prezentácia publikácie vydanej k výstave/ prednášky a komentované prehliadky k výstave/ finisáž

 

Sprievodné podujatia

 

PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE A KURÁTORSKÝ VÝKLAD – TYPOGRAFIA A DIZAJN PÍSMA NA SLOVENSKU. ZAČALO SA TO CYRILOM A METODOM.

 

V piatok 3. februára sa stretli ľudia z inštitúcii, ktoré už spolupracujú alebo vytvárajú vzájomné možnosti spolupráce, v oblasti kultúry, umenia, stredného a vysokého  školstva v Žiline a Severozápadnom regióne Slovenska. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Slovenské centrum dizajnu svojím obsahom a Rosenfeldov palác v Žiline svojím miestom pripravili stretnutie v čase trvania výstavy Typografia a dizajn písma na Slovensku v 20. Storočí. Začalo sa to Cyrilom a Metodom. Stretnutie začalo prednáškou profesora Ľubomíra Longauera, ktorý  priblížil svet typografie a typografov. Po prednáške previedol prítomných výstavou aj za účasti niekoľkých autorov.

K aktuálnej výstave bola pre pár dňami vydaná publikácia – Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo sa to Cyrilom a Metodom, ktorá bola v rámci večera odprezentovaná  profesorom Longauerom a je k dispozícii v paláci na nahliadnutie.

 

Foto: Marek Jančúch

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ KALIGRAFIE

Jedným zo sprievodných podujatí v rámci prebiehajúcej výstavy – Typografia a dizajn písma na Slovensku v 20. storočí . Začalo sa to Cyrilom a Metodom bola 14. februára o 17.00 hod.  prednáška – História a súčasnosť kaligrafie.

Pani Akiko Rajniak a Denisa Cabadaj Ogino predstavili tajomstvá japonskej kultúry a techniku troch druhov japonského písma Hiragana, Katakana a Kandži.

 

Foto: Marek Jančúch

PREDNÁŠKA – TYPOGRAFIA A DIZAJN PÍSMA NA SLOVENSKU V 20. STOROČÍ

10. marca 2017 o 17.00 hod. sa v rámci výstavy Typografia a dizajn písma na Slovensku v 20. storočí konala prednáška Pala Bálika na tému Východiská, výučba a prax tvorby písma na Slovensku.

Palo Bálik je typograf, grafický dizajnér a vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a spoluautor publikácie Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo sa to Cyrilom a Metodom, ktorá bola vydaná k výstave.

O výučbe písma a typografie na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave porozprával pedagóg a grafický dizajnér so špecializáciou na typografiu a tvorbu písma Michal Tornyai.

 

Foto: Marek Jančúch