Študentské práce – Ateliér grafického dizajnu Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne

12.06.2017 – 14.07.2017

V rámci cyklu prezentácie a spolupráce s umeleckými školami zameranými na štúdium umenia a dizajnu vystavujeme výber študentských prác Ateliéru grafického dizajnu Fakulty multimediálnej komunikácie Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne.

Výstava ukázala podstatu výuky v Ateliéry Grafický dizajn (AGD). Tým je myslená predovšetkým remeselná zručnosť, typografia, kaligrafia, kresba, kreativita, počítačová gramotnosť, odborný prehľad, všeobecné znalosti, medziodborový presah, i sledovanie súčasných trendov. Výstava prezentuje to najlepšie z jednotlivých segmentov tvorby AGD a prehľadne ukazuje ako sa tvorí grafický dizajn v podmienkach vysokoškolského prostredia a ako sa krok za krokom utvára osobnosť grafického dizajnéra. Nie menej dôležitou súčasťou výstavy sú taktiež ukážky výstupov v reálnej praxi a úspechy študentov na medzinárodnej scéne.

 

Foto: Marek Jančúch