WORKSHOP PRE DOSPELÝCH: Cestovateľské výpravy Irmy Stern / Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4

16.07.2024 / 18:45

Irma Stern je považovaná za poprednú juhoafrickú umelkyňu, pokiaľ ide o uznanie verejnosti a rekordné ceny, ktoré jej diela dosahujú na aukciách. Spočiatku bola pre svoj veľmi individuálny a modernistický štýl nepochopená konzervatívnou a šokovanou verejnosťou Kapského Mesta,
získala však napokon uznanie. Jej silný záujem o zobrazovanie Afričanov bol tiež predmetom verejných sporov, najmä v 30. rokoch 20. storočia. K hlbšiemu skúmaniu tohto aspektu jej tvorby došlo v posledných 15 rokoch vo svetle vývoja feministických a rodových štúdií a nových postkoloniálnych diskurzov.

Vyskúšajte si techniky Irmy Stern na workshope s Kristínou Rambousek. Objavujte umenie zábavnou formou spolu s nami.

Kristína Rambousek (*1996 Trstená) aktuálne žije a tvorí v Dolnom Kubíne.
Je absolventkou Ateliéru kresby a klasických maliarskych disciplín u Ľ. Hološku a v ateliéri STARTUP u J. Triašku na Fakulte výtvarných umení Akadémii Umení v Banskej Bystrici.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 nadväzuje na úspešné tri ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu. Na tomto ročníku si predstavíme umelkyne Fridu Kahlo, Georgiu O’ Keeffe , Irmu Stern a Hilmu Af Klint. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (milan.hrbek@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692).
Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Tešíme sa na Vás!

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfeldov palác