WORKSHOP PRE DOSPELÝCH: Kvety zblízka Georgie O’ Keeffe / Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4

10.07.2024 / 18:45

Georgia O’Keeffe začala vytvárať zjednodušené obrazy prírodných vecí, ako sú listy, kvety a skaly. Obraz Zelené jablko, inšpirovaný precíznosťou, dokončený v roku 1922, zobrazuje jej predstavu jednoduchého, zmysluplného života. O’Keeffe v tom roku povedala, že „len výberom, vylúčením a zdôraznením sa dostaneme k skutočnému významu vecí“. Modrá a zelená hudba vyjadruje O’Keeffeovej pocity z hudby prostredníctvom výtvarného umenia, pričom používa výrazné a jemné farby.
Aj novinár Paul Rosenfeld sa v roku 1922 vyjadril, že „esencia samotnej ženskosti preniká jej obrazmi“, pričom vnímal jej používanie farieb a tvarov ako metaforu ženského tela. O’Keeffe, ktorá sa najviac preslávila zobrazovaním kvetov, vytvorila približne 200 kvetinových obrazov, ktoré do polovice 20. rokov 20. storočia predstavovali veľkoplošné zobrazenia kvetov, akoby videných cez zväčšovaciu šošovku, napríklad Orientálne maky a niekoľko obrazov Červenej kany. Svoju prvú veľkorozmernú kvetinovú maľbu Petúnia č. 2 namaľovala v roku 1924 a prvýkrát bola vystavená v roku 1925. Zväčšené zobrazenia predmetov vyvolávali pocit úžasu a emocionálnej intenzity.

Mgr. et. Mgr. art. Vladimír Vakov žije a tvorí v Považskej Bystrici. Vo svojej tvorbe sa primárne zaoberá krajinou a vzťahom medzi obrazom a slovom. Tvorba je pre neho proces, ktorý si vyžaduje svoj čas, priestor a prežitie. Zaujíma ho to čo je pod povrchom vecí, javov a inšpiračných zdrojov. Dôležitou súčasťou sú aj denníkové záznamy a poetické texty z ktorých čerpá inšpiráciu pre výtvarnú tvorbu. Získal niekoľko cien za poéziu a Cenu Martina Benku za výtvarnú tvorbu za rok 2021. Pracuje ako lektor a kurátor v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 nadväzuje na úspešné tri ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu. Na tomto ročníku si predstavíme umelkyne Fridu Kahlo, Georgiu O’ Keeffe , Irmu Stern a Hilmu Af Klint. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (milan.hrbek@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692).
Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Tešíme sa na Vás!

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfeldov palác