Okno príležitostí

26.11.2021 / 17:30

Výstava kultúrnej stratégie a kandidatúry Žilina Beskydy 2026.

Vstup zadarmo.

Návštevníci sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.