Rodinné striebro – „V ľudovom tóne“

07.04.2022 / 17:00

Klavírny koncert študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Unikátny koncert zostavený z pôvodnej slovenskej klavírnej tvorby 19. a 20. storočia, zameraný na diela inšpirované slovenskou ľudovou piesňou, melodikou a rytmikou v interpretačnom podaní študentov a doktorandov Katedry klávesových nástrojov.
Dramaturgia koncertu sprítomňuje a oživuje vzácne hudobné klenoty starších (Bella, Albrecht, Németh-Šamorínsky, Schneider-Trnavský, Országh, Suchoň, Cikker, Rajter) i mladších skladateľských generácií (Kardoš, Zeljenka, Hatrík).
Koncert je zo série pripravovaných umeleckých a edukačných podujatí v rámci aktivít (koncerty, workshopy, semináre, prednášky) zahrnutých v rovnomennom projekte KEGA (Rodinné striebro) v tomto i v nasledujúcich rokoch.

Vystúpia Anna Štibraná, Viktoriia Baraň, Kristína Nociarová, Hana Muchová, Anh Nguyen Le Viet, Barbora Drugdová, Sára Halčišáková, Nika Sidor a Ladislava Števárová. Pedagogické vedenie: doc. Jordana Palovičová, ArtD., doc. František Pergler a Mgr.art. Peter Šandor, ArtD., doc. Magdalena Bajuszová, prof. Ida Černecká a Mgr.art. Peter Nágel, ArtD.

Program:
1. Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958): Pestrý rad skladieb pre klavír, op. 85 (výber)
Anna Štibraná, 1. roč. Bc.
2. Rudolf Országh (1893 – 1962) : 12 Variácií na Dobrú noc, má milá
Viktoriia Baraň, 3. roč. Bc.
3. Štefan Németh – Šamorínsky (1896 – 1975): Pre mládež (výber)
Kristína Nociarová, 3 roč. Bc.
4. Ľudovít Rajter (1903 – 2000): Téma s variáciami pre klavír 4-ručne
Hana Muchová, 3. roč. DŠ
Anh Nguyen Le Viet, 3. roč. DŠ
5. Juraj Hatrík (1941 – 2021): Smutno spieva vtáčik… pre ľavú ruku
Barbora Drugdová, 2. roč. Mgr.
Sára Halčišáková – vokálny vstup (a.h.)
6. Dezider Kardoš (1914 – 1991) / Vladimír Bokes (1946) : Bagately op. 18 v úprave pre klavír 4-ručne (výber)
Nika Sidor, 1. roč. Mgr.
František Pergler (a.h.)
7. Eugen Suchoň (1908 – 1993): Horalská suita)
Ladislava Števárová, 1. roč. Mgr.

Pedagogické vedenie:
doc. Jordana Palovičová, ArtD. (č. 1), doc. František Pergler a Mgr.art. Peter Šandor, ArtD. (č.3), doc. Magdalena Bajuszová (č. 3), doc. František Pergler (č. 4 a 6), prof. Ida Černecká a Mgr.art. Peter Nágel, ArtD. (č. 7)

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo.

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác