Cenník / Vstupy

Cenník platný od 1. apríla 2024:

Vstupy zdarma

 • Deti do 6 rokov (neplatí pre organizované skupiny a vzdelávacie programy)
 • Seniori, ZŤP
 • Turistický sprievodcovia
 • Pedagogický sprievod/dozor
 • Študenti a pedagógovia umeleckých škôl, po predložení školského preukazu, alebo indexu
 • Zamestnanci mesta Žilina a inštitúcií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti


Vstupenky

Dospelý (18+) Študentský (ZŠ, SŠ, VŠ) Komentovaná prehliadka
Dospelý / Študentský
Školské skupiny
(vstup + komentovaná prehliadka pre ZŠ, SŠ / osoba)
RP

Knihárska dielňa

0 EUR 0 EUR 1 EUR 1 EUR
Bábky v podkroví 3 EUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR

*komentovaná prehliadka je možná v slovenskom alebo anglickom jazyku
*komentovaná prehliadka v rámci vstupu dospelý / študentský pre oba okruhy je pre skupiny od +6 ľudí
*komentovaná prehliadka v rámci vstupu školské skupiny je pre maximálne 25 osôb vrátane pedagogického dozoru
*pre školské skupiny je v prípade záujmu k dispozícii aj tvorivá dielňa v cene 2 EUR/osoba
*v rámci komentovaných skupinových prehliadok (osôb do 18 rokov) Rosenfeldovho paláca, stálej expozície Bábky v podkroví, Knihárskej dielne Lidy Mlichovej, premietaní príp. iných je nutný prítomný stály pedagogický alebo iný dozor v zmysle 1 osoba dozor / pre 12 osôb na prehliadke, mimo lektora Rosenfeldovho paláca

 

 

Študovňa v zimnej záhrade, knižnica, digitálny archív

Vstup do priestorov študovne v zimnej záhrade, knižnice a digitálneho archívu je v rámci vstupu do Rosenfeldovho paláca zadarmo.


Komentované prehliadky Rosenfeldovho paláca (s lektorom):

pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Na komentované prehliadky je potrebné sa vopred prihlásiť. Min. počet osôb 6+. (+421 41 7649 692, info@rosenfeldovpalac.sk)


Samostatné audio prehliadky Rosenfeldovho paláca:

pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Priestory paláca si môžete pozrieť aj samostatne s použitím AUDIO SPRIEVODCU, alebo načítavaním QR kódov, kedykoľvek, v rámci otváracích hodín Rosenfeldovho paláca.


Komentované prehliadky expozície Bábky v podkroví (s lektorom):

pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Na komentované prehliadky je potrebné sa vopred prihlásiť, min. počet osôb 6+. Počet návštevníkov na prehliadku je obmedzený do 25 osôb.
(+421 41 7649 692, info@rosenfeldovpalac.sk)


Samostatné audio prehliadky expozície Bábky v podkroví:

pondelok – piatok: 9:00 – 16:00

Stálu expozíciu Bábky v podkroví si môžete pozrieť aj samostatne s použitím AUDIO SPRIEVODCU, alebo načítavaním QR kódov pomocou vášho telefónu, kedykoľvek, v rámci otváracích hodín Rosenfeldovho paláca.

 

Prehliadky knihárskej dielne Lidy Mlichovej:

Prehliadky knihárskej dielne sa uskutočňujú na základe objednávky (+421 41 7649 692, info@rosenfeldovpalac.sk). Maximálny počet účastníkov je 15 osôb a dĺžka trvania cca 45 minút.

 

Fotenie v Rosenfeldovom paláci:

Fotenie je možné uskutočniť v priestoroch paláca v rámci jeho otváracích hodín: pondelok – piatok: 9:00 – 16:00 hod.
V tomto rozpätí je nutné si vopred dohodnúť termín s poskytovateľom (RP) tak, aby nekolidoval s prevádzkou/programom paláca.
Termín si môžete dohodnúť telefonicky +421 41 7649 692 alebo e-mailom info@rosenfeldovpalac.sk

Svadobné fotenie a/alebo točenie interiér/exteriér:

 • 0-3 hod / 50 EUR
 • Každá započatá hodina 20 EUR

Komerčné fotenie a/alebo točenie interiér/exteriér:

 • 0-3 hod / 200 EUR
 • Každá započatá hodina 70 EUR

 

Sobášne obrady v Rosenfeldovom paláci

Podmienky sobášneho obradu v Rosenfeldovom paláci sú:

 • zarezervovaný termín na matrike Mestského úradu v Žiline – kontakt 041/ 70 63 506 alebo matrika@zilina.sk
 • potvrdený termín sobášneho obradu v Rosenfeldobvom paláci a podpísaný formulár – Pokyny k organizácii sobášneho obradu v Rosenfeldovom paláci
 • uhradený sobášny poplatok 100,- eur do pokladne Rosenfeldovho paláca najneskôr 5 dní pred konaním sobášneho obradu

 

Prenájom

Rosenfeldov palác poskytuje v rámci služieb možnosť prenajať si priestory hlavnej sály (kapacita do 60 osôb) a/alebo školiacej miestnosti (kapacita do 20 osôb) na rôzne účely. Cena prenájmu závisí od časového a priestorového rozsahu, typu podujatia a služieb.
Podrobnejšie informácie vám poskytneme na dopyt na info@rosenfeldovpalac.sk