Leto 2020

02.10.2020

Výstava prezentuje práce detí vytvorené počas letných tvorivých dielní a je kompozične rozdelená na tri časti. Pred vstupom je možné pozrieť si galériu fotografií zo všetkých tvorivých dielní.

Návštevník ako prvé vstúpi do priestoru, ktorý je zároveň centrálnou časťou celej výstavy, prezentujúceho tvorivú dielňu, ktorá bola venovaná známemu abstraktnému umelcovi Jacksonovi Pollockovi.

Jackson Pollock bol americký umelec, ktorý vzbudil pozornosť novým spôsobom kladenia farby. Ako prvý rozvinul plátno na podlahu a pokvapkal, “vychrsol” naň farbu, čím vznikli prekvapujúce farebné zoskupenia. Pollock bol označený za jedného z iniciátorov nového štýlu známeho ako akčná maľba alebo abstraktný expresionizmus. Obrazy, ktoré tvoril sa museli tvoriť rýchlo, neboli vopred premyslené a pripomínali spontánny výbuch. (E.H.Gombrich)

Účastníci tvorivej dielne, rovnako ako Pollock, mali možnosť liať farby priamo na plátno uložené na zemi bez akýchkoľvek vopred premyslených, pripravených návrhov. Tieto plátna sú vo výstave primárne nainštalované na stenách, pozornosť je však upriamená do stredov jednotlivých plátien, kde sú umiestnené drevené rámy, ktoré sa dajú jednotlivo variovať, posúvať. Návštevník, divák má tak viacero možností zastaviť a zamyslieť sa nad spleťou náhodných škvŕn a fľakov v rôznych farebných kombináciách. Preformatívnym prvkom v miestnosti sú plátna umiestnené na podlahe, návštevník má možnosť zasiahnuť do inštalácie a plátna ľubovoľne premiestniť, poskladať, vystrieť a zároveň sa ich dotýkať.

V ďalších dvoch častiach, po pravej a ľavej strane, sa prelínajú diela z tvorivých dielní, ktorých nosnou témou boli Bodky, Pohyb a farby, Odtlačky.  Ich inštalácia sa sústreďuje výlučne na priestor.

Tvorivá dielňa s názvom Bodky bola inšpirovaná Georgesom Seuratom, priekopníkom pointilizmu skúmajúcim vedeckú teóriu vnímania farieb. Svoje obrazy sa rozhodol vytvárať pomocou malých pravidelných škvrniek, bodiek nelomenej farby, ako mozaiku. Chcel tým dosiahnuť, aby sa farby v oku, v mysli zmiešali bez toho, aby stratili svoju ostrosť a jas. Táto technika, ktorá dostala názov pointilizmus, ohrozovala však čitateľnosť jeho obrazov, pretože sa vyhýbala akýmkoľvek obrysom a každý tvar bol rozbitý na plochy mnohofarebných bodiek. (E. H. Gombrich)

Namiesto malých plátien mali však účastníci k dispozícií veľkorozmerné kartóny, na ktoré nanášali farby prostredníctvom veľkých palíc, majúcich na svojich koncoch kúsky špongie. Narozdiel od Seurata zobrazujúceho konkrétne predstavy, majú tieto vzniknuté diela skôr abstraktný charakter.

Zobraziť pohyb a prepojiť ho s farbami, bolo cieľom ďalšej tvorivej dielne. Účastníci mali opäť k dispozícií veľkorozmerné kartóny, a tak mohli experimentovať s vlastným telom a zakresliť ho v rôznych polohách, smeroch a na rôznych miestach. Následne boli jednotlivé plochy pomocou štetcov zapĺňané farbami.

Na tvorivých dielňach sme sa vrátili tiež k počiatkom používania a výroby farieb. Prešli sme si ukážkami rôznych prírodných materiálov, plodov rastlín a ich využitím v umení. Miešali sme materiály a skúšali si vyrobiť vlastné prírodné farby.

Napokon sme si leto uchovali v obrazoch prostredníctvom odtlačkov kvetov, listov, šišiek, kamienkov a mnohých iných predmetov.

Návštevník má v oboch častiach možnosť voľne sa poprechádzať medzi inštaláciami a obzrieť si diela zo všetkých strán. Jedna časť zvlášť korešponduje s architektúrou budovy ako takou. Zobrazenie vĺn, ktoré majú u návštevníka vyvolávať pocit pohybu, energie je hlavným znakom prepojenia diel a secesie nasiaknutej v každom kúte Rosenfeldovho paláca.

Dramaturgia tvorivých dielní: Simona Domanická
Lektori: Simona Domanická, Dominika Stránska
Inštalácia: Simona Domanická, Dominika Stránska, David Reitšpís
Text: Simona Domanická
Foto: Marek Jančúch