Edupoint: Vizualizácia v oblasti vzdelávania / Lektorka B. Rodi

24.09.2019 / 14:30

Od septembra budú v Rosenfeldovom paláci hostia zo Slovenska i zo zahraničia predstavovať inšpiratívne metódy a prístupy vo vzdelávaní. Priestor bude aj na stretávanie a výmenu dobrej praxe.
Myšlienka EDUpointu vychádza z potreby podporovať vývoj v oblasti školstva tzv. zospodu.

Cieľom je vytvoriť platformu pre aktívnych učiteľov, rozširovať povedomie o možnostiach vzdelávania aj verejnosti a prinášať inšpirácie do lokálneho prostredia. V minulom roku fungovali EDUpointy v Bratislave a vo Zvolene. Tento školský rok sa miesta pre inšpiratívne vzdelávanie rozširujú do viacerých miest po celom Slovensku a jedným z nich je práve Žilina.

„V Žiline je veľa aktívnych učiteľov a ľudí venujúcich sa vzdelávaniu. V minulom školskom roku som niekoľkokrát začula od učiteľov alebo riaditeľov škôl, s ktorými spolupracujem, vety ako “Taká skvelá prednáška, ale je v Bratislave“, alebo “Zaujímavý lektor, ale povedie workshop vo Zvolene“. Prečo nič také nie je v Žiline, aby pre učiteľov bolo jednoduchšie sa zúčastniť a nemuseli by riešiť cestovné náklady a brať si dovolenku?“, hovorí iniciátorka projektu Jana Randa ako vznikla myšlienka vytvoriť v Žiline EDUpoint.
„Vzdialenosť môže byť prekážkou, a preto sme radi, že sa nám podarilo kvalitným projektom presvedčiť nadáciu Pontis, aby vybrala náš projekt práve zo Žiliny“, dodáva. Za projektom stojí žilinské občianske združenie Komunitné vzdelávanie „Kalimba“ v spolupráci s platformou „Učitelia Žiliny“.

Akcie sa budú konať približne raz do mesiaca v priestoroch Rosenfeldova paláca. Záštitu nad projektom poskytol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Prvá zo série tvorivých dielní sa uskutoční v utorok 24. 9 2019 a bude zameraná na použitie vizualizácií vo vzdelávaní. Ľudský mozog spracuje namaľovanú ikonu až 40.000 krát rýchlejšie ako písaný text a násobne dlhšie si ju aj zapamätá. V princípe pôjde o praktickú tvorivú dielňu, kde rozoberieme ako začať vytvárať a využívať vizualizácie. Všetci sú srdečne pozvaní, kapacita je obmedzená na 22 miest.

Ďalší hostia v rámci vzdelávaní budú okrem iného aj niektorí z laureátov ceny Generácia 3.0, ktorí budú hovoriť o svojich skúsenostiach v školstve a projektoch, ktoré vytvorili na jeho zlepšenie.

Účasť na podujatí je podmienená prihlásením sa vopred a je bezplatná.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjtwMyQOK5a-hV95dMcvJR6_HIuBACM1PRP7B0lz1rcQdWlw/viewform

https://www.edupointzilina.sk/
https://www.facebook.com/EDUpoint.zilina/

 

Foto: Marek Jančúch