Cyklistický klub Žilina

09.01.2020 / 17:00

Cyklistika má v Žiline bohatú históriu a my nazrieme práve do zákulisia cyklistického spolku.
Zakladateľmi cyklistického spolku boli Milan Novosad, Karol Miček, Michal Vyšňa a Jozef Polčica, ktorý sa stal zároveň prvým predsedom. Avšak cyklistika v Žiline fungovala už dávno predtým a spomenutí páni vtedy ešte pretekali a reprezentovali nielen Slovensko, ale vtedy ešte Československo. Dôležitým členom spolku bol Jozef Novosad, ktorý sa neskôr stal predsedom. V súčasnosti je predsedom Milan Novosad.
 
Hosťami moderovanej diskusie sú: Milan Novosad, Matej Vyšňa a Peter Ftorek.
Moderátorom diskusie je Martin Benikovský.
 
Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.
 
Záznam z diskusie:

Foto: Marek Jančúch