Dežo Hoffmann

15.06.2017 o 17:00

Slovenský fotograf Dežo Hoffmann (1912 – 1986) je rodákom z Banskej Štiavnice. Svoju mladosť mladosť prežil v Žiline, kde je po ňom pomenovaná pasáž na dnešnej Národnej ulici. Dežo dokumetoval snáď najväčší rozkvet pop kultúry vôbec. Bol prvým fotografom The Beatles a fotil množstvo ďalších hviezd. Medzi inými aj Rolling Stones, Animals, Who, Jimi Hendrixa, Sandy Show, či Marilyn Monroe. Vďaka Dežovi vystúpili v minulosti na Bratislavskej lýre hviezdy ako Sandy Shaw, Beach Boys, Shadows a iní.

O Dežovi príde diskutovať znalec Dežovho života Marián Pauer, ktorý ide po jeho stopách už od roku 1988, iniciátor vzniku Pasáže Deža Hoffmanna v Žiline Ivan „Kelly“ Kőhler a Tibor Majerčík.

Moderátorom diskusie je Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Záznam z diskusie:

 

Foto z diskusie: Marek Jančúch