FS Stavbár

09.03.2023 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Mariana Barbořáková, Radoslav Maliar, Viktor Tešľár a Ľubica Čerňanová.
Folklórny súbor Stavbár vznikol v roku 1959 pri podniku Pozemné stavby Žilina a v roku 2022 súbor oslávil 63. rokov od svojho založenia. Od roku 1997 je jeho zriaďovateľom Žilinská univerzita v Žiline.
Súbor sa vo svojej tvorbe zameriava najmä na spracovanie tancov a ucelených blokov pochádzajúcich z obcí severného a severozápadného Slovenska (napr. Považský Chlmec, Čičmany, Suchá Hora, Malatiná, Terchová, Zuberec, Turzovka, Kostolec…) ako aj z iných slovenských regiónov Slovenska (Važec, Zámutov, Brezová pod Bradlom, Telgárt).
Za obdobie vyše 60. ročnej histórie aktívnej práce súbor absolvoval cez 3000 vystúpení. Stavbár úspešne reprezentoval slovenský folklór aj na mnohých zahraničných festivaloch. Súbor je laureátom mnohých medzinárodných festivalov ako napr. v Anglicku, Francúzku či Litve a na domácej pôde celoštátnych súťaží i ako sú Prehliadky blokov a choreografií folklórnych súborov alebo Akademický Zvolen a Akademická Nitra.
Súboru Stavbár bola udelená medaila Daniela Gabriela Licharda – najvyššie ocenenie Národného osvetového centra pri príležitosti 50. výročia založenia súboru.
Folklórny súbor Stavbár pracuje v troch zložkách tanečnej, speváckej a hudobnej s celkovým počtom 50 členov.
Moderátorkou diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

V prípade záujmu je možné videozáznam z diskusie zhliadnuť v digitálnom archíve umiestnenom v priestoroch Rosenfeldovho paláca.

Foto: Rosenfeldov palác