Klub výsadkárov Žilina

03.09.2020 / 17:00

História tejto elitnej jednotky siaha do roku 1992. 22. augusta 1994, teda o dva roky neskôr, bol Rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky útvaru priznaný čestný názov “Žilinský pluk Jozefa Gabčíka” na počesť rodáka z neďalekého Poluvsia, ktorý sa pokúsil o atentát na Heydricha.
O rok neskôr bol útvar reorganizovaný a premenovaný na 5. pluk špeciálneho určenia.

O zákulisných informáciách zo života výsadkárov budú diskutovať Peter Kirner, František Glatter, Jozef Trnka a Jozef Hollý. Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstupné zadarmo.

Naďalej je potrebné dodržiavať zvýšené hygienické štandardy, nutné rúško na tvári, dezinfekcia rúk – dezinfekčným zariadením v RP, dodržiavať soc. odstup.
Tešíme sa na Vás!

Záznam z diskusie:

Foto: Marek Jančúch