Vodáci Žiliny

17.02.2022 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Jaroslav Slučik a Oldřich Kovář.
Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.Vodáci majú v Žiline bohatú históriu, už od 40-tych rokov minulého storočia sa u nás vychovávajú mladé športové nádeje. Vyrástlo tu mnoho majstrov sveta a Európy, ktorí dodnes patria k svetovej špičke. Vodáci sa venujú zjazdu, vodnému slalomu, či šprintu na divokej vode. Ich primárnym cieľom sú deti a mládež, ich rozvoj a napredovanie v tomto športe.
Na diskusii si zaspomíname na zážitky z olympiád, tréningov, či sústredení a „zaveslujeme“ aj do histórie tohto športu.Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Vstup zadarmo.

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované, testované PCR testom (platný 72 hodín), Ag testom (platný 48 hodín) alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác