VŠDS – Vysoká škola dopravy a spojov

21.10.2021 / 17:00

Hosťami moderovanej diskusie sú Ladislav Skyva, Miroslav Zafka, Otakar Bokůvka a Július Štelina.

Moderátorom diskusie je Dominika Stránska.

Hlavná myšlienka jej bytia je vzdelávanie a výskum. Spojená je s dvoma mestami, prežila totalitu, revolúciu aj akreditáciu.
Príbeh plný osudových zvratov, rozhodnutí a emócií, ale aj príbeh plný odhodlania a hľadania vízií, prežíva každý deň už skoro sedemdesiat rokov.
Aké boli jej začiatky nám vykreslia prívetivé a úsmevné spomienky profesorov, tých, ktorí sa podieľali na jej oživení a formovaní.
Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Vstup zdarma.

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác