Žilinský festival fašiangových masiek

22. 02.2017 o 17.00

Ivan Kelly Kőhler a hostia Dušan Mikolaj a Peter Cabadaj odkryli zákulisie vzniku a prípravy Žilinského festivalu fašiangových masiek CARNEVAL SLOVAKIA.

Moderátom diskusie bola Michaela Koláriková.

Súčasťou tohto podujatia je výstava na prízemí Rosenfeldovho paláca – Kelly a jeho maškary, ktorá potrvá

do 3.marca 2017 a je prístupná v otváracích hodinách od 9.00 – 16.00 hod.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Záznam z diskusie: Genius Loci Žilinský festival fašiangových masiek

 

Foto: Marek Jančúch