KOMENTOVANÁ PREHLIADKA: Rosenfeldov palác

22.07.2022 / 18:00

Sprevádzať Rosenfeldovým palácom bude riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina Miloš Dudáš.

Mestský palác, pomenovaný podľa majiteľa, žilinského bankára Ignáca Rosenfelda bol postavený v roku 1907 podľa architekta M. Rautera. Je jednou z najkrajších pamiatok v meste a najväčšou kultúrnou pamiatkou v majetku mesta (vyhlásená bola v roku 2009).
Zachoval sa takmer v pôvodnom stave s mnohými umelecko-remeselnými detailmi. Okrem pamiatkových, umeleckých, výtvarných a architektonických hodnôt je hodnotný i z hľadiska ucelenosti diela a spoločenského významu.
Svojím významom prekračuje hranice Slovenska.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 17.45 hod.).

Vstup zadarmo.