Cinema String Trio

17.01.2019 / 19:00

Formácia huslistu, huslistky a akordeonistky, ktorí našli vyjadrenie svojich pocitov a nálad prostredníctvom tónov v krásnych, clivých či romantických melódiach talianskych autorov hudby písanej pre film (Ennio Moriccone, Astor Piazzolla, Henry Mancini)
Hudba z filmov: Vtedy na západe, Chobotnica, Ružový panter, Vtáky v tŕní a mnohé ďalšie melódie si vypočujete v podaní Júliusa Šošku, Andrey Tkáčovej a Marini Lazič.

Július Šoška vyštudoval hru na husle na Konzervatóriu v Košiciach
v triede Mgr.art J. Kyjovského a hru na violu u Mgr.art. O. Kaščákovej.
V štúdiu pokračoval na VŠMU v Bratislave u M. Teleckého
a Doc. J. Hošeka. Svoje vzdelanie si obohatil postgraduálnym štúdiom na Universität fur Musik und darstellende kunst Wien v triede univerzitného profesora Johannessa Meissla. Počas štúdii vo Viedni sa zúčastnil majstrovských kurzoch komornej hry v Reichenau (2006).
Už počas štúdii na štátnom konzervatóriu v Košiciach pôsobil ako hosťujúci umelec v štátnom divadle J.Borodáča v mnohých operných predstaveniach, popri divadle získaval umeleckú prax aj v štátnej filharmónii Košice, kde bol členom violovej skupiny.
Popri svojich štúdiách na VŠMU pôsobil ako hosťujúci člen Slovenskej filharmónie a od roku 2004 bol členom violovej skupiny orchestra Slovenského rozhlasu pod vedením Milana Teleckého. V rokoch 2006-2008 bol členom orchestra Solistes Européens,
Luxembourg.a hosťujúci umelec WDR Rundfunkorchester Koln.
Od roku 2016 je členom komorného orchestra Capella istropolitana.

Ako sólový hráč na violu uviedol slovenskú premiéru koncertu pre violu a orchester od Antona Viskupa s Capellou Istropolitanou v roku 2006. V rokoch 2007 až 2017 vystúpil ako sólista na mnohých kultúrnych slávnostiach a festivaloch v rámci Slovenskej republiky, v jeho podaní zaznelo viacero zabudnutých skladieb pre violu ako sólový nástroj, ako napr.: Hudba Trnave – Tri kusy pre violu sólo
( Ilja Zeljenka ), Hudba v Nitre – Štyri tváre ženy ( Darius Milhaud )
a Pasaccaglia op.11,č.5 ( Paul Hindemith ), Albrechtina ( Ne )známa hudba.
Od roku 2004 do 2008 bol členom Pressburger Quartett a od roku 2009 po súčasnosť je violistom Slovenského kvarteta.

 

Foto: Marek Jančúch