ZRUŠENÉ_Flautové sonáty 20. storočia

01.12.2021 / 19:00

Na koncerte flautové sonáty 20. storočia vystúpia flautistka Ivica Gabrišová a klavirista Maroš Klátik.

Ivica Gabrišová
Študovala hru na flaute na bratislavskom Konzervatóriu, bola mimoriadnou žiačkou Akadémie Franza Liszta v Budapešti v triede Gyulu Csetényiho, a ďalej potom na univerzite Mozarteum v Salzburgu v triede renomovaného umelca Michaela Martina Koflera, kde získala aj magisterský titul. Doktorandské štúdium absolvovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici v spolupráci s prof. Václavom Kuntom.
Orchestrálne skúsenosti získala ako členka Mníchovskej filharmónie. Spolupracovala aj s ďalšími orchestrami, ako Mozarteum Salzburg, Junge Philharmonie Salzburg, Salzburger Kammerphilharmonie, Symphonie orchester Mozarteum Salzburg, Capella Istropolitana, Symfonický orchester Sro, Slovenská filharmónia, Virtuosi Brunensis, Opera Incognita atď. V oblasti komornej hry spolupracuje s poprednými domácimi a zahraničnými umelcami gitaristka Miriam Rodriguez – Brüllová, klaviristi Maroš Klátik, Ladislav Fančovič, Jordana Palovičová či organista Marek Vrábel.
Ako sólistka vystúpila s orchestrami Junge Philharmonie Salzburg, Münchner Kammeorchester, Capella Istropolitana, Komorný orchester Banská Bystrica, Pressburger Philharmonie, Sinfonietta Györ a.i. Má bohatý repertoár recitálových skladieb. Jej hru si možno vypočuť na CD – Duo Cordefiato – Pictures. Koncertovala v mnohých krajinách Európy, v Japonsku a Číne.
Pôsobí na Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave, a na Akadémii umení v Banskej Bystrici ako pedagóg hlavného predmetu hra na flaute. Prednášala na odborných seminároch a workshopoch na konzervatóriách v Prahe, Plzni, Ostrave a tiež v Záhrebe, v Maďarsku v Pécsi. Je jednou z iniciátorov a spoluorganizátorov medzinárodnej súťaže FLAUTIADA určenej mladým flautistom.
Maroš Klátik
Študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave v triede Petra Čermana a na JAMU v Brne pod vedením Aleny Vlasákovej a Jana Jiraského. V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v odbore hudobné umenie – hudobná interpretácia u Idy Černeckej.
K jeho súťažným úspechom patrí čestné uznanie na súťaži slovenských konzervatórií v roku 2000 a 2002. Ďalej 1. miesto a titul laureáta na The International Competition of Young Performers 2006 Viedeň, 1. miesto a titul laureáta na Kaukko Sorjonen Foundation 2008, Jyväskylä, Fínsko, Yamaha Music Fundation of Europe YMFE 2008 1. miesto.
Absolvoval majstrovské kurzy zamerané na interpretáciu nemeckej a francúzskej piesne v Lübecku pod vedením Rudolfa Jansena a Christy Pfeiler. Zúčastnil sa tiež majstrovských kurzov v Meissen, kde získal cenu Rotary clubu. V roku 2007 bol štipendistom na Hochschule für Musik v Drážďanoch v triede Arkadiho Zenziper
Bol sólistom Moravskej filharmónie Olomouc, Janáčkovho akademického orchestra, Filharmónie Bohuslava Martinů, Západočeského symfonického orchestra Mariánske Lázne a Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala.
Ako sólista a komorný hráč účinkoval na mnohých hudobných festivaloch ako Janáčkov festival Brno, BHS, Galéria hudby Nitra, Musica nobilis Spiš, Pianoforte fest Meissen, Pažaislio muzikos festivalis Kaunas – Litva, Chopin festival Gaming – Rakúsko, EPTA – Bratislava. Je pravidelným hosťom festivalu Albrechtína (Ne)známa hudba.
Koncertoval v mnohých krajinách Európy, USA a Ázie. Pedagogicky pôsobil na JAMU v Brne, Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave. V súčasnosti je pedagógom klavírnej hry na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo.Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.