Hudobný romantizmus vo flautovej tvorbe

18.10.2023 / 19:00

Motív lásky vyskytujúci sa v dielach romantických autorov inšpiroval flautistku Janu Hellovú vytvoriť koncept koncertu, na ktorom zaznejú diela skladateľov Philippe Gauberta a Carla Reineckeho. Diela týchto autorov patria do výbavy každého skúseného flautistu a sú populárne na celom svete. Na koncerte si môžete vypočuť okrem iného aj skladby ako Sonáta ,,Undine“ pre flautu a klavír a Nocturne et allegro scherzando.
Flautistku na klavíri bude sprevádzať Michael Berki.

Jana Hellová je absolventkou Akadémie umení v Banskej Bystrici a Konzervatória v Žiline.
Počas štúdia mala možnosť študovať na Akademii muzycznej v Katoviciach a zdokonaľovať sa na rôznych interpretačných kurzoch pod vedením významných pedagógov a flautistov ako Michael Faust, Anne-Catherine Heinzmann, János Bálint, Marta Braunsteinerová, Philippe Bernold….
Niekoľko sezón pôsobila ako orchestrálna hráčka v Košickej filharmónii na pozícii prvej flauty a tiež v Slovenskom mládežníckom orchestri. Spolupracovala taktiež so Štátnym komorným orchestrom v Žiline a Mestským komorným orchestrom Kysucké Nové Mesto.
Je stálou členkou komorného zoskupenia AdHoc orchestra, dua J&J a i.

Michael Berki (klavír) pochádza z Rimavskej Soboty.
Štúdium klavíra začal na konzervatóriu v Žiline (1996-2002) pod pedagogickým vedením MgA. Dariny Švárnej, pokračoval na VŠMU v Bratislave (2004-2009) v klavírnej triede prof. Daniely Varínskej.
Doktorandské štúdium absolvoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici (2017-2019) u prof. Mariána Lapšanského, kde aj pôsobil ako korepetítor na Katedre orchestrálnych nástrojov FMU AU. Pravidelne spolupracuje s ŠKO Žilina, aktívne účinkuje na významných slovenských hudobných festivaloch, je členom medzinárodných klavírnych súťaží, vedie interpretačné kurzy, odborné semináre, workshopy.
Od roku 2007 účinkuje na rôznych súťažiach aj ako korepetítor.
Od roku 2009 pôsobí na Žilinskom konzervatóriu ako pedagóg hry na klavíri. Je vyhľadávaným sólovým a komorným hráčom.

Vstup: 4,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác