Marta Gáborová a Terézia Janeková_online

17.12.2020 / 19:00

Reťaz známych aj menej známych vianočných melódií v prevedení Marta Gáborová (klavír) a Terézia Janeková (spev).

Marta Gáborová
Po absolvovaní druhého cyklu klavírnej hry bola prijatá na Konzervatórium v Košiciach do organovej triedy Mgr.art. E. Dzemjanovej, Art.D. Počas absolutória v dvoch odboroch – hra na organ a hra na klavíri (Mgr.art. H. Hermanovej ) získala ocenenie – Najlepšia študentka roka, neskôr pokračovala v štúdiu hry na organe na VŠMU u doc. I. Szabóa a prof. J. V. Michalka. Hru na klavíri študovala u prof. Kardošovej, dcéry hudobného skladateľa D. Kardoša. Štúdium úspešne ukončila roku 2000, na to pokračovala v doktorandskom štúdiu u prof. I. Sokola, ktoré ukončila roku 2006. Počas vysokoškolských štúdií sa profilovala ako úspešná interpretka v sólovej organovej hre, i ako vyhľadávaná komorná hráčka.

Viac ako desaťročie bola dvornou organistkou audiovizuálnych kompozícií doc. V. J. Grusku, kde spolupracovala s hercami: E. Došekovou, J. Šimonovičom, M. Majeským, s hudobníkmi D. Karvayom, J. Duffekom, vokálnou skupinou Sklo…

Od roku 2000 sa stala hlavnou organistkou pri ŠKO v Žiline, kde spolupracuje s uznávanými dirigentmi, ako sú: K. Kevický, L. Svárovský, J. Kizling, S. Chalk, M. Majkut. Koncertuje najmä na Slovensku, počas VŠMU absolvovala koncertné aktivity v Belgicku, Čechách, Maďarsku a Rumunsku. V Čechách nahrala svoje druhé CD s H. Blochovou, s odkazom na duchovnú tvorbu španielskej pútnickej tradície Santiaga de Compostela.

Marta Gáborová od roku 2000 spolupracuje na tvorbe festivalu Bachovej hudby, najprv ako spolurealizátorka s J. Jurášom (umelecká agentúra Ars ante portas ), neskôr ako samostatná dramaturgička tzv. “bachovských” koncertov v rôznych mestách na Slovensku: Žilina, Martin, Vrútky, Adamovské Kochanovce, Trenčín, Ružomberok, Kežmarok a iné. Do roku 2013 pracovala aj ako pedagóg organovej hry na FHV Žilinskej univerzity.

Od roku 2014 je zakladateľkou umeleckého zoskupenia MUSICA TEMPORIS, kde sa repertoárovo zameriava na duchovné skladby od 13.storočia po súčasnosť.

Za svoje umelecké aktivity bola v marci 2016 ocenená Cenou SEBASTIAN za mimoriadny prínos k odkazu diela J. S. Bacha.

Terézia Janeková je speváčka s pekným mezzosopránom, absolventka Konzervatória v Žiline z triedy Ireny Lukáčovej, taktiež aj Žilinskej univerzity – Katedra hudby, odbor spev.
Svoj umelecký diapazón má rozsiahly, okrem operného a muzikálového žánru miluje aj metal. Tieto svoje skúsenosti vie vynikajúco zúročiť na súkromnom Konzervatóriu v Martine pri hlasovej príprave budúcich hercov.

Zaznejú vianočné piesne P. Bajana (slovenský barokový autor), L. Webbera (Pie Jesu ), vianočná omša z kompozičného pera M. Gáborovej a známy hit od dvojice Vomáčka / Borovec – Veselé Vánoce.

Vysielanie sa uskutoční vo štvrtok, 17. decembra o 19:00 v tomto článku, alebo aj na našom FB.
Budeme sa tešiť na Vašu online účasť.