Mladé operné nádeje

02.02.2023 / 19:00

Koncert úspešných účastníkov 7. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka v Žiline, ktorí zvíťazili v kategóriách III A a III B.

Dana Birasová – mezzosoprán Žilina, klavírna spolupráca Zuzana Priečinská
Benjamín Rudík – barytón Bratislava, klavírna spolupráca Robert Pechanec

Zaznie výber piesní Roberta Schumanna z cyklu Diechterliebe, výber z cyklu Francisa Poulenca – Chansons Gaillardes, výber z cyklu slovenského autora Petra Martinčeka – Žalmové piesne a árie Georga Friedricha Händla, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Georga Bizeta a Gaetana Donizettiho.

Vstup: 4,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo

Foto: Rosenfeldov palác