Romantizmus v hudbe 20. storočia

27.05.2021 / 19:00

Miroslav Hanáček v súčasnosti vyučuje hru na flaute na Konzervatóriu v Žiline a tiež pôsobí ako doktorand na Akadémii Umení v Banskej Bystrici.

Momentálne sa špecializuje na francúzsku, nemeckú a slovenskú flautovú komornú a sólistickú tvorbu od čias baroka až po súčasných autorov.

Na koncerte bude účinkovať klaviristka Martina Turská, pedagogička žilinského konzervatória a aj žiačky M. Hanáčka, ktoré tiež predvedú kratšie skladby nemeckých a francúzskych autorov.

 

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe rúško, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupyFoto: Marek Jančúch