ZRUŠENÉ_Treetop

25.11.2021 / 19:00

Hudba tria Treetop by sa dala popísať ako súdobý komorný jazz. Tvorí ho český akordeonista žijúci v Berlíne Vojta Drnek, pražský trombonista Richard Šanda a bratislavský kontrabasista Michal Šelep. Toto unikátne zloženie nevzniklo z potreby prísť za každú cenu s niečím šokujúcim a nevšedným, ide predovšetkým o prirodzené zoskupenie troch ľudí, ktorí si hudobne aj ľudsky rozumejú a vzájomná spolupráca ich inšpiruje. Pôvodný autorský repertoár tria je rozmanitý, pojíma vplyvy jazzu, ľudovej hudby, klasickej hudby aj kompozičných postupov súčasnej hudby. Všetci traja hudobníci sú spoluhráči v projektoch so širokým žánrovým rozpätím a snažia sa priniesť do hudby tria čokoľvek, čo im na súčasnej hudbe pripadá zaujímavé, a tým skúmajú zvukové možnosti tejto inštrumentácie.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).
Vstup: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo.
Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.
Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované, alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.