Krst knihy spojený s besedou: Božena Lenčová / Planina snov

23.07.2019 / 17:00

Spisovateľka a herečka ovenčená cenou Genius Loci predstaví svoje fantastické príbehy.

Božena Lenčová (1937) si ako svoju profesiu zvolila bábkoherectvo, no vo voľnom čase písala knihy pre malých čitateľov. Hoci tvorbe pre deti zasvätila svoj umelecký život a v spisovateľkinej bibliografii takto ladené diela výrazne prevažujú, publikovala aj niekoľko poviedok pre dospelých. Tie svojho času vyšli knižne ako súčasť zborníkov. Okrem toho sa dospelí poslucháči mohli tešiť poviedkam a hrám z autorkinho pera, ktoré odvysielal rozhlas.

Prózy, ktoré obsahuje táto zbierka sa od nich tematicky i žánrovým zaradením líšia. Sú to fantastické príbehy, ktoré v kontexte doby, kedy boli napísané – druhá polovica 70. rokov –nemajú v rámci slovenskej literatúry obdobu. Väčšina poviedok obsiahnutých v tejto knihe nebola dosiaľ nikde uverejnená. Kniha je pre súčasného čitateľa žánrový klenot, ktorý má pre dejiny slovenskej literárnej fantastiky zásadný význam.
Planina snov zaujme a očarí, ako moderného fanúšika fantasy, tak aj každého, kto má záujem o nevšedný a kvalitný čitateľský zážitok, ktorého ťažisko spočíva v originálnom nápade, snovej atmosfére a poetike písaného slova.

Po vyše štyridsiatich rokoch, čo ležali tieto prelomové texty zabudnuté medzi ostatnými autorkinými rukopismi, ich prinášame súčasnému čitateľovi, aby si vypočul fascinujúce príbehy pochádzajúce nielen z inej doby, ale možno aj z iných svetov…

Vstupné zadarmo.

 

Foto: Dominika Stránska