PREDNÁŠKA: Rozmanitosť Paula Kleeho / MALÉ DEJINY UMENIA ALEBO LETO S UMENÍM 3

18.07.2023 / 17:00

Rozmanitosť Paula Kleeho
Prednáška

Paul Klee bol švajčiarsky maliar, ktorý od samého začiatku vzdoroval konvenciám. Jeho dielo je tak rozmanité, že sa nevie presne určiť do ktorej skupiny umelcov ho zaradiť. Počas života sa stal členom skupiny Die Blaue Reiter, ktorá združovala expresionistických a neskôr abstraktných maliarov. V roku 1920 začal pôsobiť na škole umenia a dizajnu Bauhaus, čo bola progresívna škola a dielňa slobodného umenia, kde vytvoril obrovské množstvo diel.

Rozmanitosť v dielach Paula Kleeho viac predstaví Štefánia Ďuricová. Objavujte umenie zábavnou formou spolu s nami.
Štefánia Ďuricová, MA vyštudovala dejiny a teóriu umenia na University of Kent a Universidad Complutense v Madride.
Je doktorandkou na University of St Andrews, kde sa venuje historickej maľbe druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia v strednej Európe.
Medzi rokmi 2019 a 2022 pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach a od roku 2019 tiež pracuje ako kurátorka vo Východoslovenskej galérii, kde sa okrem umenia 19. a 20. storočia venuje aj reflexii súčasného umenia.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 nadväzuje na úspešné prvé dva ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu.

Na tomto ročníku si predstavíme umelcov ako Henri Rousseau, Emil Nolde, Paul Klee a Joan Miró. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692). Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfeldov palác