WORKSHOP pre dospelých: Akvarely Emila Noldeho / MALÉ DEJINY UMENIA ALEBO LETO S UMENÍM 3

12.07.2023 / 18:45

Akvarely Emila Noldeho
Workshop pre dospelých

Emil Nolde patrí medzi najznámejších expresionistov a jeho pôsobenie je spájané s umeleckou skupinou Die Brücke, ktorú však po roku opustil. Ako väčšina nemeckých expresionistov ovládal techniku drevorezu i olejomaľby, no zásadnú rolu hrala technika akvarelu. Medzi jeho najčastejšie námety obrazov patria krajiny, biblické, veľkomestské výjavy i kvetiny. Intenzívny záujem o tému kvetov odrážal jeho záujem o umenie Vincenta van Gogha. Jeho dielo bolo neskôr označené nacistami ako zvrhlé a mal zakázané maľovať. V tomto období tvoril veľmi neobvyklé akvarely nazývané ako „nenamaľované obrazy“.

Priblížiť sa k tvorbe Emila Nodeho a vyskúšať si techniku akvarelu budete môcť s pomocou Vladimíra Vakova.
Objavujte umenie zábavnou formou spolu s nami.

Mgr. et. Mgr. art. Vladimír Vakov žije a tvorí v Považskej Bystrici. Vo svojej tvorbe sa primárne zaoberá krajinou a vzťahom medzi obrazom a slovom. Tvorba je pre neho proces, ktorý si vyžaduje svoj čas, priestor a prežitie. Zaujíma ho to čo je pod povrchom vecí, javov a inšpiračných zdrojov. Dôležitou súčasťou sú aj denníkové záznamy a poetické texty z ktorých čerpá inšpiráciu pre výtvarnú tvorbu.

Získal niekoľko cien za poéziu a Cenu Martina Benku za výtvarnú tvorbu za rok 2021. Pracuje ako lektor a kurátor v MG ART GALÉRII v Považskej Bystrici.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 nadväzuje na úspešné prvé dva ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu.

Na tomto ročníku si predstavíme umelcov ako Henri Rousseau, Emil Nolde, Paul Klee a Joan Miró. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692). Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfeldov palác