WORKSHOP pre dospelých: Insitné umenie a Henri Rousseau / MALÉ DEJINY UMENIA ALEBO LETO S UMENÍM 3

11.07.2023 / 18:45

Insitné umenie a Henri Rousseau
Workshop pre dospelých

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov insitného umenia bol francúzsky maliar Henri Rousseau. Rousseau často maľoval rozmerné, ostro sfarbené fantázie zasadené do exotických džungľových scenérií, ktoré v skutočnosti nikdy nevidel. Maľoval sviežimi, živými farbami.
Keďže nikdy neopustil Francúzsko, inšpiroval sa ilustrovanými knihami, botanickými záhradami i vypchatými exotickými zvieratami, ktoré videl.
Mal neotrasiteľnú vieru vo svoj talent, takmer každý rok sa preto zúčastňoval Salónu nezávislých, ktorý umožňoval umelcom prezentovať diela bez formálnych obmedzení.
Insitné umenie i tvorba Henriho Rousseaua bude námetom workshopu pod vedením Daniely Mládenkovej.
Objavujte umenie zábavnou formou spolu s nami.

Mgr. art. Daniela Mládenková je učiteľka pre umelecké vzdelávanie na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Patrí k najmladšej generácií slovenských umeleckých šperkárov.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 nadväzuje na úspešné prvé dva ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu.

Na tomto ročníku si predstavíme umelcov ako Henri Rousseau, Emil Nolde, Paul Klee a Joan Miró. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692). Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfeldov palác