WORKSHOP pre dospelých: Rozmanitosť Paula Kleeho / MALÉ DEJINY UMENIA ALEBO LETO S UMENÍM 3

18.07.2023 / 18:45

Rozmanitosť Paula Kleeho
Workshop pre dospelých

Dielo Paula Kleeho nemožno jednoznačne zaradiť do žiadneho výtvarného spolku. Odráža sa v ňom vývoj maliarstva prvej polovice 20. storočia. Zo začiatku sa cítil byť viac kresliarom, než maliarom. Tak ako sú rozmanité jeho obrazy, tak sú rozmanité aj jeho techniky, ktoré používal, často ich kombinoval aj na jednom obraze. Rovnako aj podklady sú rôzne, od papiera, cez lepenku až po plátno. Dokonca lepil papier na lepenku, kombinoval temperu a olej, akvarel a tuš a podobne. Po celý čas jeho tvorby bola však v úzadí, v podtexte hudba. Snažil sa dokonca uplatniť pravidlá hudobnej kompozície na konštrukciu obrazov.)
Vyskúšajte si techniky Paula Kleeho na workshope s Pavlou Lazárkovou Trizuljakovou. Objavujte umenie zábavnou formou spolu s nami.

Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD. je dcérou významného slovenského sochára Alexandra Trizuljaka.
Narodila sa v Bratislave, kde aj študovala na Strednej umelecko-priemyselnej škole. Pokračovala v Prahe na Vysokej škole umelecko-priemyselnej.
Štúdium si doplnila na Teologickej fakulte v Bratislave, doktorát získala na Trnavskej univerzite v odbore teória dejín umenia.
Špecializuje sa na textilné výtvarníctvo, návrhárstvu sa venuje hlavne v oblasti liturgického dizajnu.
Dva roky po škole pracovala ako reštaurátorka v keramickej dielni, neskôr vyučovala na Súkromnej strednej umeleckej škole v Bratislave. V roku 2002 sa vydala presťahovala na sever Slovenska.
V súčasnosti učí na Súkromnej strednej škole umeleckého priemyslu v Žiline. Žije s manželom v Ochodnici na Kysuciach.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 nadväzuje na úspešné prvé dva ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu.

Na tomto ročníku si predstavíme umelcov ako Henri Rousseau, Emil Nolde, Paul Klee a Joan Miró. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692). Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 3 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.
Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfeldov palác