Návšteva veľvyslanca nórskeho kráľovstva

27. 5. 2021

Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva – pán Terje Theodor Nervik v sprievode primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho.

Foto: Marek Jančúch